Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (preferowana forma) na adres: election2010@umk.pl

W przypadku brak możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej zgłoszenia proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodywch UMK (dawny Instytut Politologii), ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń z dopiskiem: Wybory 2010

Warunki uczestnictwa:
 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom
 2. w przypadku zgłoszenia w charakterze referenta podanie ostatecznego tematu oraz abstraktu (max. 200 słów) wraz ze słowami kluczowymi referatu (max. 5 słów)
 3. uzyskanie akceptacji dla tematu referatu ze strony Komitetu Naukowego Konferencji
 4. wniesienie opłaty konferencyjnej w kwocie 400 zł w formie przelewu na konto:
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  Bank Millennium S.A. Warszawa
  45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
  z dopiskiem: Wybory 2010
  oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 6. przesłanie pisemnej wersji referatu zgodnie z przyjętymi przez organizatorów standardami edytorskimi
 7. odebranie imiennego zaproszenia
 8. potwierdzenie swojej obecności na konferencji.
Szczegółowe informacje organizacyjne na temat konferencji można znaleźć w dziale Informacje.

Uwaga:
Opłata nie zawiera kosztu noclegów, ale organizatorzy zapewniają rezerwację miejsc w Hotelu Uniwersyteckim dla prelegentów.

Formularz zgłoszenia:
Do pobrania w wybranym formacie plików:
Plik w formacie MS Office (doc)
Plik w formacie Adobe (pdf)

© 2011 • autor serwisu • Robert Chruściński • projekt graficzny • PMK Design