Program konferencji

ŚRODA, 11 maja 2011 r.

9.00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji (audytorium G)

9.20 Prezentacja czasopisma "Nowe media"

Sesja plenarna (audytorium G)

(prowadzący: )


9:30 prof. Jacek Wojnicki (AH Pułtusk) - Wybory parlamentarne w 2001 r. w państwach wyszehradzkich
9:50 prof. Mariusz Kolczyński (UŚ) - Face off - niestandardowe koncepcje kreowania wizerunku politycznego
10:10 prof. Jan Iwanek (UŚ) - Frekwencja wyborcza a zasady prawa wyborczego
10:30 prof. Marek Jeziński (UMK) - Nowe media jako subsystem funkcjonalnie rozproszony. Przypadek systemu politycznego
10:50 Dyskusja
11:20 Przerwa kawowa

Panel I: Polskie prawo wyborcze (Audytorium G)

(prowadzący: )


11:40 dr Jarosław Zbieranek (ISP) - Głosy nieważne w wyborach samorządowych 2010 roku. Analiza zjawiska w ujęciu porównawczym
11:55 mgr Michał Piwnicki (UMK) - Ograniczenia wolności słowa na przykładzie kampanii wyborczych z 2010 roku. Analiza stanu prawnego
12:10 mgr Paweł Raźny (UMK) - Problem głosowania obywateli polskich za granicą na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 r
12:25 mgr Radosław Zych (UMK) - Protesty wyborcze w wyborach Prezydenta RP w 2010 r.
12:40 mgr Marcin Waszak (ISP) - Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16
12:55 mgr Magdalena Półtorak (WSH) - Polska ustawa "kwotowa" na tle rozwiązań wybranych państw europejskich
13:10 Dyskusja

Panel II: Wybory 2010 poza granicami RP - cz. 1 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału)

(prowadzący: )


11:40 dr Krzysztof Urbaniak (UAM) - Wybory z 2010 roku a reforma prawa wyborczego do Izby Gmin
11:55 dr Grzegorz Ronek (KUL) - Aspekty polityczno-ustrojowe wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii (2010 r.)
12:10 dr Lucyna Rajca (UJK) - Systemy wyborcze do samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej. Zmiany samorządowego prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii
12:25 dr Łukasz Wojtkowski (UMK) - Internet w amerykańskiej kampanii wyborczej 2010 - analiza wyników badań
12:40 mgr Jan Misiuna (SGH Wa-wa) - Finansowanie kampanii wyborczej w wyborach do Kongresu USA w 2010 r.
12:55 dr Maria Wincławska (UMK) - System wyborczy Australii - założenia i konsekwencje w kontekście wyborów federalnych 2010 roku
13:10 Dyskusja

Panel III: Panel studencki - cz. I (sala 102)

(prowadzący: dr Wojciech Peszyński)


11:40 Arkadiusz Fordoński (UMK) - Hasła kampanii w wyborach samorządowych 2010 - błędy konstrukcyjne i niedostosowanie przekazu
11:55 Marta Jankowiak (UMK) - Zmiana wizerunku Jarosława Kaczyńskiego w kampanii wyborczej na urząd prezydenta RP w 2010 r.
12:10 Patryk Wawrzyński (UMK) - Kształtowanie się Mitu Lecha Kaczyńskiego a polskie Wybory Prezydenckie w 2010 r.
12:25 Michał Leksiński (UMK) - Prezydent w Regionie, czyli strategia wyborcza na szczeblu województwa. Case Platforma Obywatelska. Region Kujawsko-Pomorski - wybory prezydenckie 2010
12:40 Tomasz Więcławski (UMK) - Kampania wyborcza w sieci. Czy popularność w Internecie przekłada się na wynik wyborczy? Przypadek Janusza Korwin-Mikke
12:55 Dyskusja
13.30-15.00 Przerwa obiadowa

Panel II: Wybory 2010 poza granicami RP - cz. 2 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału)

(prowadzący: )


15:00 mgr Karolina Gawron (UMK) - Wpływ wyborów parlamentarnych w 2010 roku na czeski system partyjny
15:15 dr Przemysław Paradowski (SWPS Wrocław) - Opozycja parlamentarna po wyborach w 2010 r. w perspektywie porównawczej (Czechy, Słowacja i Węgry)
15:30 mgr Michał Kozera (UMCS) - Partie chrześcijańsko-demokratyczne w wyborach do PE 2009 r. a elekcje parlamentarne w 2010 r. Casusy Czech, Słowacji i Węgier
15:45 mgr Łukasz Jackiewicz (Uniwersytet Poczdamski) - Partycypacja społeczna, zaufanie a frekwencja wyborcza w perspektywie porównawczej w UE
16:00 Dyskusja

Panel IV: Polskie wybory samorządowe 2010 (Audytorium H)

(prowadzący: )


15:00 dr Rafał Glajcar (UŚ) - Komitety "wodzowskie" w wyborach samorządowych w największych miastach województwa śląskiego
15:15 dr Wojciech Kotowicz (UWM) - Wybory samorządowe w Olsztynie w 2010 roku
15:30 dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska (UWM) - Teoretyczne uwarunkowania oraz empiryczne konsekwencje frekwencji wyborczej na przykładzie subregionu ciechanowskiego
15:45 mgr Aleksandra Niżyńska (ISP) - Wybory samorządowe z perspektywy kobiet. Sytuacja kandydatek i samorządowczyń zasiadających w organach władzy lokalnej
16:00 dr Maciej Drzonek (USz) - Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w 2010 r.
16.15 Dyskusja
16:30 Przerwa kawowa
17:00 Wybory do Zarządu Sekcji Badań Wyborczych PTNP (Audytorium H)
19:00 Uroczysta Kolacja - (Sala Posiedzeń Rady Wydziału)

Czwartek, 12 maja 2011

Panel V: Reklama polityczna w polskich kampaniach wyborczych (sala 102)

(prowadzący: )


9:00 mgr Małgorzta Adamik-Szysiak (UMCS) - Spoty wyborcze w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2010 roku
9:15 dr Radosław Kubicki (UJK) - Kampanie, reklama i program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 roku
9:30mgr Agnieszka Osiecka/mgr Katarzyna Stankiewicz (USz) - POPiSy reklamy wyborczej w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 r. (w świetle tragedii narodowej)
9:45 mgr Jakub Przewoźnik (UŚ) - Ulotka, jako powszechna forma reklamy wyborczej na wybranym przykładzie z kampanii samorządowej 2010
10:00 mgr Marek Tyrała (UŚ) - Koalicje wyborcze - Wybory parlamentarne w Polsce w latach 2005 i 2007.
10:15 Dyskusja

Panel VI: Marketingowe, społeczne i psychologiczne konteksty polskich wyborów 2010 (sala 219)

(prowadzący: dr Maria Wincławska)


9:00 mgr Adam Drosik (UO) - Seksualizacja polityki po polsku AD 2010
9:15 dr Łukasz Kubisz-Muła (AT-H Bielsko-Biała) - Debaty prezydenckie Kaczyński-Komorowski w badaniach natychmiastowej reakcji
9:30 mgr Wojciech Maguś (UMCS) - Proces wyłaniania kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku w Polsce
9:45 dr Agnieszka Turska-Kawa (UŚ) - Wizerunek czy osobowość? Psychologiczne profile głównych kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku
10:00 mgr Łukasz Wojciechowski (UMCS) - Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku - analiza marketingowa
10:15 dr Waldemar Wojtasik (UŚ) - Czynniki społecznej istotności wyborów z 2010 roku w perspektywie badań empirycznych
10:30 Dyskusja
10:45 Przerwa kawowa

Panel VIII: Wybory 2010 w tradycyjnych i nowych mediach (sala 219)

(prowadzący: )


11:00 dr Jacek Wojsław (UG) - Obraz "wroga" na łamach "Gazety Polskiej" w kontekście prezydenckiej kampanii wyborczej roku 2010
11:15 mgr Łukasz Bartosik (UMK) - Tabloidyzacja treści politycznych w "Super Expressie" na przykładzie prezydenckiej kampanii wyborczej 2010
11:30 mgr Andrzej Hoehle (USz) - Kampania prezydencka 2010 roku w dziennikach ogólnopolskich
11:45 mgr Jakub Jakubowski (UAM) - Rola internetu w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku - za przykładem Obamy?
12:00 mgr Ewelina Kancik (UMCS) - Wykorzystanie stron internetowych w polskiej kampanii prezydenckiej w 2010 roku
12:15 mgr Marta Dorenda (UMK) - Kampania prezydencka 2010 w Internecie
12:30 dr Małgorzta Łosiewicz, Magdalena Iwanowska (UG) - Rola nowych mediów w wyborach samorządowych 2010 w Trójmieście
12:45 Dyskusja

Panel III: Panel studencki - cz. II (sala 102)

(prowadzący: )


11:00 Iwona Barszczuk, Paweł Spring (UO) - Prawo a rzeczywistość. Wybory samorządowe 2010 w Opolu w kontekście naruszania prawa wyborczego
11:15 Piotr Bujak, Paweł Wojtun (UO) - Wpływ wyników sondaży przedwyborczych na zachowania wyborcze polityków oraz obywateli - studium przypadku
11:30 Tomasz Kowalczyk/Jacek Wojciechowski (UMK) - Granice korzystania przez osoby niepełnosprawne z prawa do głosowania w świetle wyborów samorządowych z 2010r.
11:45 Szymon Migała (UMK) - Przepisy prawne wobec praktyki w kontekście zagadnień etycznych – analiza wyborów samorządowych do władz miasta Bydgoszczy 2010
13:00 Obiad
© 2011 • autor serwisu • Robert Chruściński • projekt graficzny • PMK Design