Kontakt

e-mail: election2010@umk.pl

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń
www.wpism.umk.pl

Zgłoszenia należy przesyłać drog± elektroniczn± (preferowana forma) na adres e-mailowy konferencji. Szczegóły w dziale zgłoszenia.

© 2011 • autor serwisu • Robert Chru¶ciński • projekt graficzny • PMK Design