logo_umk

logo_zdiksbaner4

Konferencja naukowa

Szanowni Państwo,

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma ogromny zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencje naukową

'Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo'
Toruń, 11-12 maja 2011 roku

Prezentowane przedsięwzięcie naukowe stanowi kontynuację prezentacji rezultatów badań nad wyborami, rozpoczętych w grudniu 2009 roku za sprawą konferencji naukowej "Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media społeczeństwo". Rok 2010 upłynął pod znakiem wyborów składu najważniejszych instytucji państwowych w wielu państwach świata. W tym miejscu szczególnie warto zwrócić uwagę na polskie elekcje (prezydencką i samorządową), ale również na demokratyczne procesy kreowania składów parlamentów innych państw - na przykład Czech, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii czy Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te wydarzenia stanowią interesujący materiał badawczy dla przedstawicieli wielu dyscyplin zajmujących się procesami wyborczymi.

Konferencja legitymuje się interdyscyplinarnym charakterem i będzie stanowić miejsce wielopoziomowej refleksji naukowej reprezentantów różnych dyscyplin i orientacji badawczych. Adresowana jest do politologów, prawników, medioznawców, socjologów oraz specjalistów podejmujących w swych badaniach naukowych problematykę wyborczą.

Konferencja posiada charakter specjalistyczny i ukierunkowana jest na następujące szczegółowe problemy badawcze:
- analiza zmian rozwiązań prawnych i systemów wyborczych
- analiza marketingowa działań podmiotów rywalizacji wyborczych
- rola mediów tradycyjnych w kampaniach wyborczych
- rola nowych mediów w kampaniach wyborczych
- reklama wyborcza
- przekształcenia w obrębie systemów partyjnych
- partycypacja społeczna i frekwencja wyborcza
- ocena procedur i zachowań wyborczych z punktu widzenia założeń demokracji przedstawicielskiej

Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji oraz wnioski z przebiegu obrad zostaną opublikowane w formie recenzowanej publikacji. Aktualne informacje znaleźć można również na stronie internetowej konferencji: www.election2010.umk.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail: election2010@umk.pl

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka sie z Państwa zainteresowaniem.


Ladies and Gentleman,

The Department of Political Science and International Relationship in Toruń (Poland) have the privilege to invite to the international conference

'Election 2010. Law, media, society'This conference constitutes the continuation of research of the election, which begun in December 2009, through the conference 'European Parliament Election. Law, media, society'. The year 2010 has been dominated by election to the most important state institutions, in numerous countries, including the United Kingdom, USA and Central Europe. The events in question pose particularly interesting research material for the representatives of many branches connected with election processes.

The main aim of the conference is to present the results of research and analyses concerning current procedures, course of election campaigns, the activity of contestants of political competition, the role of media, evolution of party systems and social reactions to presidential, parliamentary and local elections that have taken place in 2010.

The conference is of interdisciplinary character. It is directed at the political scientists, lawyers, media specialists, social communication specialists and sociologists interested in election subjects. The conference is focused on the following categories and research problems:

- the analysis of changes in election law and election system,
- the marketing analysis of election campaigns,
- the role of traditional media in election campaigns,
- the role of new media in election campaigns,
- election advertisements,
- changes in party systems,
- social participation,
- the assessment procedure and election behavior from the perspective of representational democracy.

The results of research presented at the conference will be published as reviewed book. Further information can be found at www.election2010.umk.pl

We hope that the conference will evoke your positive response.© 2011 • autor serwisu • Robert Chruściński • projekt graficzny • PMK Design